KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Nationale medaille filatelistische verdienste

Art. 1.
In 1921 heeft de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen de "NATIONALE MEDAILLE VOOR FILATELISTISCHE VERDIENSTE", een nationale onderscheiding in het leven geroepen.

Art. 2.
Die medaille wordt jaarlijks definitief toegekend aan het lid van een bij de Landsbond aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in België.
Er kunnen mogelijk meerdere medailles worden toegekend.

Art. 3.
Tijdens het eerste trimester van ieder jaar worden de kandidaten voorgedragen door de verenigingen die aangesloten zijn bij de Landsbond met het daarvoor bestemde formulier. De voorstellen worden ingediend bij de algemene secretaris van de Landsbond. Voor elke kandidaat wordt een curriculum vitae ingezonden met vermelding van de elementen die zijn verdiensten in de ontplooiing van de filatelie illustreren. Als dit curriculum vitae ontbreekt, wordt de kandidatuur niet in overweging genomen.

Art.4.
Tijdens de  Raad van Bestuur  in het 2de trimester, wordt de laureaat aangewezen door een kiescollege, samengesteld uit de aanwezige medaillehouders en de effectieve leden. Dit college wordt voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter, bijgestaan door de algemene secretaris of zijn adjunct.

Art. 5.
Ieder lid van het kiescollege heeft één stem. Een medaillehouder die effectief lid is beschikt over twee stemmen.
De beraadslaging en de stemming van het kiescollege zijn geheim. Het stemmen per volmacht is niet voorzien.

Art. 6.
Om gekozen te worden moet de kandidaat de volstrekte meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus één. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet voor het bereiken van deze meerderheid. Indien deze meerderheid niet in een eerste stemronde wordt behaald, wordt er tot en tweede verkiezingsronde overgegaan. Deze kandidaten in de tweede ronde zijn:

  1. De twee die het meeste aantal stemmen behaalden
  2. De ex-aequo kandidaten in rang 1 van het aantal stemmen
  3. De ex-aequo kandidaten in rang 2 van het aantal stemmen, samen met de kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalde.

De stemming eindigt vanaf het ogenblik dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen behaalt (rang 1)
Een derde stemronde is mogelijk indien de kandidaten na de tweede ronde ex-aequo eindigen in rang 1 van het aantal stemmen. Indien na de derde stemronde deze kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen in rang 1, zal ieder van hen een medaille ontvangen.
Indien slechts één kandidaat werd voorgedragen dient er gestemd te worden met ja of neen.

Art.7.
Na ontvangst van de kandidaturen verzendt de algemene secretaris  van de Landsbond de uitnodigingen aan de medaillehouders en de effectieve leden tot het bijwonen van het kiescollege, genoemd in artikel 3. De lijst met kandidaten en hun curriculum vitae wordt bij de uitnodiging gevoegd.

Art. 8.
De naam van de laureaat(en) wordt bekend gemaakt via Belgaphil, het trimestrieel bondsblad van de Landsbond. Tijdens de jaarlijkse academische zitting wordt hem of haar (worden hen) de medaille(s) overhandigd.

Dit aangepast reglement werd goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van 22 februari 2014 en wordt onmiddellijk van kracht vanaf deze datum.

 

De voorzitter                                                                                                                                     de algemene secretaris
E. Van Vaeck                                                                                                                                    C. Kockelbergh

winnaars nationale filatelistische verdienste

jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar
1921 Bigwood W. 1922 Van de Vliet F.  1923 Van Migem E. 1924 Singelée J. 1925 d'Udekem d'Acoz P.
1926 Poncelet R. 1927 de Smeth P. 1928 Ruhl A. 1929 Maingay P. 1930 Rotsaert P.
Attout G.
1931 De Cock A. 1932 Jordens J. 1933 Byl R. 1934 Le Joly E. 1935 x
1936 Boks C. 1937 Schuermans M. 1938 x 1939 Delapierre R.
Zurstrassen L.
1940 Slootmakers C.
Dubois J.
1941 de Meeus d'Argenteuil L. 1942 de Witte E. 1943 Stuyck F. 1944 Herlant L. 1945 Walravens P.
1946 Staes P. 1947 Magonette A. 1948 Sevrin J. 1949 Corbusier de Méaultsart E. 1950 Van Heesvelde F.
1951 Joncker C. 1952 Soebert R. 1953 Huisman A. 1954 Vos L. 1955 Trussart G.
1956 Van der Auwera R. 1957 Jespers J. 1958 Marler R.
Steyaert L.
1959 Stibbe J.
Heylen L.
1960 Jacob R.
1961 Mevr. Noirsent 1962 Hardy H. 1963 Braunstein I. 1964 Lefebvre R. 1965 Hornick A
1966 Chavanne M. 1967 Plancquaert J. 1968 Buelens A. 1969 Borgniet J. 1970 Van Compernolle R.
De Clercq L.
1971 Van de Moortel M. 1972 Struyf E. 1973 Paton J.
Van den Berhe R.
1974 De Troyer F. 1975 Mevr. Pringiers
1976 Mme Bodson M.R. 1977 Mevr. Schockaert 1978 Reynaerts R. 1979 Van den Panhuyzen E. 1980 Devos R.
1981 Schollaert G. 1982 Foucart 1983 Duhamel R. 1984 Vanhingeland J. 1985 Vandenbauw E.
1986 Steenwynckel R. 1987 Leveque R. 1988 Havrenne H. 1989 Oosterlynck R. 1990 Peeters J.
1991 De Doncker W. 1992 Nottebaert F. 1993 Decré A. 1994 Papen J. 1995 Xhaflaire F.
1996 Hans M. 1997 Silverberg R. 1998 Piquer A. 1999 x 2000 x
2001 Van der Mullen M. 2002 Van Pamel L. 2003 Guyaux G. 2004 Gravet R. 2005 Major W.
2006 Havaux S. 2007 Lombet M. 2008 Van Bogaert L. 2009 Ghys J. 2010 Van Vaeck E.
2011 Decorte D. 2012 Van Damme I. 2013 De Bont J. 2014 Caprasse H. 2015 Bracke K.
2016 Van der Haegen F. 2017 Péters B. 2018 Monfils W. 2019 De Swaef R. 2020 Vandenhaute J.
2021 Kinard F. 2022 Lisabeth R. 2023 2024 2025