KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Filatelistische commissie "Aërofilatelie"

Nationale disciplineverantwoordelijke

 

Filip Van der Haegen

051-30.85.09

vdhaegen.f@myonline.be

Provinciale disciplineverantwoordelijken

Antwerpen

Stefan Bruylants

0475-62.14.23

s.bruylants@telenet.be

Brabant

Charly Meert

02-705.26.69

charly_meert@hotmail.com

Henegouwen

Jean-Marie
Vandenberghe

0474-57.87.19

fc763489@skynet.be

Luik

Hubert Caprasse

087-53.11.04

hubert.caprasse@skynet.be

Limburg

-

-

-

Luxemburg

-

-

-

Namen

Charles Henuzet

071-68.71.41

henuzetcharles@hotmail.com

Oost-Vlaanderen

Alexander Goeminne

09-228.56.10

alexandergo@live.be

West-Vlaanderen

Filip Van der Haegen

051-30.85.09

vdhaegen.f@myonline.be

Juryleden "Aërofilatelie "

Internationaal

Filip Van der Haegen

051-30.85.09

vdhaegen.f@myonline.be

Nationaal

Jean-Pierre Flamand

02-384.28.36

fb131028@skynet.be

Jean-Marie Vandenberghe

0474-57.87.19

fc763489@skynet.be

Regionaal

Robert Lisabeth

059-50.31.09

lisabeth.robert@gmail.com

SPECIAL REGULATIONS FOR THE EVALUATION OF AEROPHILATELIC EXHIBITS AT F.I.P. EXHIBITIONS
RICHTLIJNEN AEROFILATELISTISCHE INZENDINGEN